Fuera mercenarios de Colombia.

MEMÒRIA INSUBMISA / [Catalán]

[Catalán]

MEMÒRIA INSUBMISA


ALS QUE PROMOUEN L'AMNÈSIA DEL MÓN

ELS ANEM A REFRESCAR LA MEMÒRIA

DELS SEUS CRIMS CONTRA LA HUMANITAT

UNA VEGADA I UNA ALTRA, ENCARA QUE DOLGUI
O MILLOR, PERQUÈ ES DOLGUIN

UNA VEGADA I UNA ALTRA
FINS A PORTAR-LOS A JUDICI

UNA VEGADA I UNA ALTRA
FINS A COMDEMNAR-LOS

UNA VEGADA I UNA ALTRA
FINS QUE REPARIN EL DANY

UNA VEGADA I UNA ALTRA
PERQUÈ AQUESTA INFÀMIA NO ES REPETEIXI

UNA VEGADA I UNA ALTRA
EN OPCIÓ PER LA VIDA

Ricardo Ferrer Espinosa,
ferrerespinosa.ricardo@gmail.com

[Homenatge al metge Mario andrés Flores Rubianes, assassinat pels esquadrons de la mort a Colòmbia, juny de 2003].


Para descargar el libro completo "Nos matan y no es noticia", active: 

http://www.localcambalache.org/libros/ficheros/nos_matan.pdf

http://www.pachakuti.org/textos/campanas/paracos/sin-noticia-nos-matan.html

periodismo